Login

školní rok 2017/2018

Plán práce turistického kroužku Javory při ZŠ Černucškolní družina

Téma: Cestovatelé

Cíl: získání povšechných znalostí o světě a prohloubení dovedností pro pobyt v přírodě

Doba trvání: 1x týdně během školního roku - 120 minut v rámci ŠD

Místo: ZŠ Černuc, klubovna a zahrada oddílu Javory, obec Černuc a přilehlé okolí, ostatní (viz výlety)

Klíčové kompetence žáka rozvíjené těmito aktivitami:
- k učení: žáci získají znalosti o různých zemích, našich cestovatelích a historických souvislostech
- k řešení problémů: pomocí otázek a her hledají odpovědi na složité děje v historii objevováním světadílů až po současnou mezinárodní situaci
- sociální: učí se dodržovat pravidla ke spolupráci, poznávají život jiných ras a kultur
- pracovní a pohybové: pomocí her a při řešení simulací rozvíjejí pracovní návyky, motoriku a přirozený pohyb, rozvoj individuálních dovedností
- kreativní: pomocí výtvarných prací s různými materiály

Mezipředmětové vztahy a přesahy: prvouka, vlastivěda, český jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, tělesná a výtvarná výchova, environmentální výchova

Výlety a výpravy k projektu - Cestovatelé:

Říjen - 
Stadice a Trmice
            Praha -Náprstkovo muzeum
Listopad - výprava do přírody
Prosinec - Přerov nad Labem, Kersko, Čelákovice
Leden- výprava do přírody
Únor - Ctěnice
Březen - výprava do přírody
              Praha - motýlí dům
Duben - výprava do přírody
             Chuchelský park
Květen -dvoudenní výjezd do východních Čech a Polska
Červen - Vodní dům a Vlašimsko

Nástěnka

Nástup do školy 25.5, tento den je nutné přinést podepsané Čestné prohlášení o rizikovosti dítěte. Do konce školního roku je povinné, aby dítě mělo sebou 2 roušky a sáček, denně bude ráno kontrola roušek a teploty. Výuka od 8 do 12 hodin.

Novinky

Přesný čas
Základní škola Černuc, malotřídní škola
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Created by © 2013-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy