Login

školní rok 2018/2019

Plán práce turistického kroužku Javory při ZŠ Černuc, školní družina

Téma:  Lov na Bobříky

Cíl: pohybový a znalostní rozvoj dětí

Doba trvání: 1x týdně během školního roku - 120 minut v rámci ŠD

Místo:   ZŠ Černuc, klubovna a zahrada oddílu Javory, obec Černuc a přilehlé okolí, ostatní (dle výletů)

Klíčové kompetence: 
 
- sociální: učí se dodržovat pravidla ke spolupráci
- pracovní a pohybové: pomocí her a při řešení simulací rozvíjejí pracovní návyky, motoriku a přirozený pohyb, rozvoj individuálních dovedností
- kreativní: pomocí výtvarných prací s různými materiály

Mezipředmětové vztahy :  prvouka, vlastivěda, český jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, tělesná a výtvarná výchova, environmentální výchova

Další akce k projektu:

listopad - výprava do přírody
prosinec - návštěva velvarského muzea hraček
únor - výprava do přírody
březen - brigády na zahradě
duben - výlet Terezín
květen - výlet Kralupy, muzeum
červen - ZOO Tábor, spaní na zahradě
srpen - malý tábor v jižních Čechách


Nástěnka

Nástup do školy 25.5, tento den je nutné přinést podepsané Čestné prohlášení o rizikovosti dítěte. Do konce školního roku je povinné, aby dítě mělo sebou 2 roušky a sáček, denně bude ráno kontrola roušek a teploty. Výuka od 8 do 12 hodin.

Novinky

Přesný čas
Základní škola Černuc, malotřídní škola
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Created by © 2013-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy