logotyp

Informace rodičům

Mnozí z Vás si kladou otázky: Co bude s dětmi dál, až opustí naši školu? Obstojí na 2. stupni ZŠ?

Myslíme si, že naši žáci znají a umějí vše, co mají znát a umět. Většina z nich je úspěšná i po přechodu na 2. stupeň ZŠ. Doufáme ale, že na naší škole mohou žáci získat naopak něco navíc - vědomí své vlastní ceny, svoji sebeúctu. Měli by si vážit sebe sama i těch druhých, měli by s nimi umět komunikovat a spolupracovat. Měli by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat názor druhých, měli by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery.

Uvědomujeme si, že přechod na 2. stupeň ZŠ může být pro některé žáky obtížný. Místo společného procvičování učiva zažijí mnozí poprvé v životě stres při zkoušení u tabule nebo úzkost při nečekané písemce. Věříme ale, že čím později to dítě potká, tím lépe na to budou připraveny. Čím déle budou děti v bezpečném prostředí, tím snáze se pak vyrovnají s těžkostmi, které přijdou.

Čím je tedy výchovně vzdělávací práce v málotřídní škole specifická?

  • v principu skupinového vyučování - učitel musí žáky všech ročníků zaměstnávat tak, aby se vzájemně nerušili
  • v uplatňování principu tzv. otevřené třídy - žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného ročníku
  • ve zvyšování sociální kooperace mezi žáky - žáci jsou častěji vystaveni příležitostem ke spolupráci a respektu k ostatním

Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy (mj.léty ověřené)

Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy (mj.léty ověřené)

- v e škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole

- vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka

- v prostředí malé školy sa daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům

- při spojení ročníků pomahají starší děti mladším spolužákům, učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium

- úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem

Nástěnka

Kontakty

Tel: škola: 315 761 302, 739 035 297

E-mail: zscernuc@seznam.cz

Školní jídelna: 315 761 337
Základní škola Černuc,
okres Kladno

273 23 Černuc 95

IČ: 750 33 186

bankovni spojení:
3164506319/0800

Česká spořitelna
Kontakty

Tel: škola: 315 761 302, 739 035 297

E-mail: zscernuc@seznam.cz

Školní jídelna: 315 761 337
Základní škola Černuc,
okres Kladno

273 23 Černuc 95

IČ: 750 33 186

bankovni spojení:
3164506319/0800

Česká spořitelna
Přesný čas
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Domů ZŠ Černuc
Pro prvňáčky
Pro druháky
Pro třeťáky
Pro čtvrťáky
Pro páťáky

Created by © 2013-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy