Jméno:
Heslo:

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

Základní škola Černuc, s více jak 150-ti letou tradicí, je školou rodinného typu, jejíž velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě. Díky tomu máme na všechny naše žáčky čas a můžeme s dětmi být ve stálem kontaktu i během přestávek a volna.

 Nízký počet žáků nám umožňuje si s dětmi povídat, řešit s nimi jejich trable a neduhy,  ale i radosti a úspěchy, pohladit a povzbudit, pomáhat jim, když se zrovna něco nedaří, ať už je to nezavázaná tkanička u boty, odřený palec nebo zrovna ujetý autobus. 
 Nízký počet žáků dále umožňuje našim kvalifikovaným pedagogům věnovat se stále více narůstajícímu počtu dětí  s individuální péčí. 

Naši školu navštěvují děti nejen z Černuce, ale i z těchto lokalit: Nabdín, Miletice, Uhy, Sazená, Velvary.

 Jak bylo řečeno výše specializujeme se i na 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 - na děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), děti s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, děti s vadou řeči.

     V 1. třídě se čtení učí metodou SFUMATO - splývavé čtení, metoda založená na vnímání písmen všemi smysly. Písmena si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, nejen si je čtou a píší, ale také tvoří z různých materiálů, modelují, dokreslují, což pomáhá k lepšímu zapamatování. Do nácviku je zapojena dramatická výchova, která rozvíjí slovní projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii.
     Škola má v každé třídě nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou v hodinách matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka, každý žák má pro výuku k dispozici svůj počítač
. Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk.
     Zřízena a plně využívána je od 6.30 h. do 16.00 hodin 
školní družina. 
pohybovým aktivitám využíváme uzavřený sportovní dvůr vybavený košem na basketbal a trampolínou. Žáci jsou členy turistického oddílu Javory - Černuc, od jara 2019 plně využíváme k naším činnostem i oddílou zahradu.  V rámci výuky jsou pořádány tzv. projektové dny s aktuální tematikou.

Naše škola pravidelně pořádá ŠvP , novinkou od 1.2.2017 je plavecký výcvik,  pravidelně se jako dobrovolníci zúčastňujeme květnové sbírky Český den proti rakovině (prodej umělých kytiček), sběrem víček se podílíme na pomoci handicepované holčičce Kačence, pravidelně vystupujeme v DD Velvary, kde na chvíli rozjasňujeme stereotypní život starým lidem.

V rámci  dalšího dotovaného projektu "Ovoce do škol" mají děti 1x za týden  k dispozici ovoce nebo zeleninu.

Pokud na našich stránkách nenajdete odpovědi na Vaše otázky, nebo byste se rádi přijeli do naší školy podívat, j
sme připravení Vám podat informace na telefonních číslech  315 761 302, 739 035 297.Mgr. Bc. Ivana Hančová,
ředitelka školy

Nástěnka

Nástup do školy 25.5, tento den je nutné přinést podepsané Čestné prohlášení o rizikovosti dítěte. Do konce školního roku je povinné, aby dítě mělo sebou 2 roušky a sáček, denně bude ráno kontrola roušek a teploty. Výuka od 8 do 12 hodin.

Novinky

Přesný čas
Základní škola Černuc, malotřídní škola
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Created by © 2013-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy