logotyp

O naší škole

Vítejte na naší malotřídní škole ZŠ Černuc!

Vítejte na webových stránkách naší malotřídní školy s 1. až 5. ročníkem, kde se věnujeme vzdělávání a péči o každého žáka. Naše škola je místem, kde se učení stává nejen povinností, ale i radostí a inspirací.

Výhody malotřídní školy

Individuální péče

Ve školním prostředí s menším počtem žáků máme možnost věnovat se každému dítěti individuálně. Tím se vytváří prostředí, které podporuje osobní růst a rozvoj.

Přátelská atmosféra

Díky menšímu počtu žáků je možno vytvářet přátelskou atmosféru a silné vztahy mezi žáky a učiteli. Vytváří se tak prostředí, kde se mohou děti cítit bezpečně a podporované.

Výuka podle potřeb žáka a spolupráce

Věříme, že každé dítě je jedinečné. Naši učitelé se snaží přizpůsobit výuku podle individuálních potřeb každého žáka, což vede k efektivnějšímu učení. Ve třídách se spojenými ročníky se žáci učí vzájemné spolupráci a ohleduplnosti. Učitelé mají prostor věnovat se jak žákům se speciálními potřebami, tak žákům nadaným.

Školní družina

Školní družina je otevřena pro všechny ročníky v ranních i odpoledních hodinách. Každý školní rok má program v družině nějaké téma, se kterým děti různě pracují. Velký důraz je kladen na pobyt venku, pokud to počasí umožňuje. Časový program také koresponduje s nabízenými kroužky, děti mohou za doprovodu pedagoga nebo vychovatelky přecházet mezi družinou a kroužkem. Družina je také místo, kde mohou děti trávit čas před odpoledním vyučováním.

Otevřená komunikace s rodiči

Věříme v otevřenou komunikaci mezi školou a rodiči. Pravidelná setkání a komunikace jsou důležité pro úspěšné vzdělávání a podporu žáků. Pořádáme různé akce, při kterých se s rodiči i dětmi máme možnost setkávat a poznávat i mimo školní prostředí.

Široké spektrum aktivit

I přes nižší počet dětí, nabízíme nejrůznější aktivity v podobě zájmových kroužků, výletů, návštěvy divadla, tvořivých dílen. 
Velký důraz klademe na častý pobyt venku. V předmětech tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy, ale také prvouky a vlastivědy se v rámci možností uskutečňuje terénní vyučování v okolí školy. Dětem nabízíme i nejrůznější školní výukové projekty.

Spolupráce s mateřskou školou

Spolupracujeme s mateřskou školou, která sídlí ve stejném objektu jako naše škola. Společně pořádáme a zúčastňujeme se různých akcí.

Přijďte se přesvědčit sami!

Přijďte navštívit naši školu a zažijte atmosféru malotřídního vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že každý žák si zaslouží jedinečné vzdělávání, a to právě nabízíme.

Pro více informací a prohlídku naší školy nás neváhejte kontaktovat!

 

MAPA
Kontakty

Tel: škola: 725 161 987, 739 035 297

E-mail: zscernuc@seznam.cz

Školní jídelna: 315 761 337
Základní škola Černuc,
okres Kladno


273 23 Černuc 95

IČ: 750 33 186

bankovni spojení:
3164506319/0800

Česká spořitelna
Facebook ZŠ Černuc
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Domů ZŠ Černuc
Pro prvňáčky
Pro druháky
Pro třeťáky
Pro čtvrťáky
Pro páťáky

Created by © 2013-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy