logotyp

O naší škole

Základní škola v Černuci je málotřídní škola (viz. Informace pro rodiče) s 1. až 5. postupným ročníkem. Tomu musí být přizpůsobena výuka častým střídáním přímé práce s dětmi se samostatnou prací žáků jednotlivých ročníků. To klade samozřejmě zvýšené nároky na přípravu učitelů i na schopnost žáků samostatně pracovat. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům.

Naproti tomu výhodou malotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování.

Základní škola Černuc spolupracuje s místní mateřskou školou. Děti z mateřské školy často navštěvují základní školu a účastní se spolu s žáky školy různých školních akcí a kulturních vystoupení. Tento kontakt usnadní přechod dětí z MŠ do ZŠ. Každoročně od října pro předškolní děti je co 14 dní pořádán Klub předškoláků, kde se děti připravují na zápis k PŠD a učí se různým školním dovednostem, které je v budoucím školním životě čekají. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školních neúspěchu.

Klademe důraz na:

 • bezpečné prostředí podněcující aktivitu žáků
 • partnerské vztahy mezi učitelem, žákem a rodiči
 • rozvoj osobnosti žáka
 • vzájemné respektování
 • rozvoj spolupráce a komunikace
 • rozvoj zvídavosti žáka
 • smyslové a prožitkové učení
 • propojení školy se životem

Nabízíme:

 • rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • týmovou spolupráci žáků
 • zájmové kroužky
 • rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině - i ranních hodinách
 • účast na kulturních akcích, exkurze, výlety
 • školu v přírodě
 • terénní vyučování v okolí školy, školní výukové projekty, pravidelné akce a slavnosti

UČÍME DĚTI SPRÁVNĚ ČÍST, PSÁT A POZNÁVAT SVĚT ...
Kontakty

Tel: škola: 315 761 302, 739 035 297

E-mail: zscernuc@seznam.cz

Školní jídelna: 315 761 337
Základní škola Černuc,
okres Kladno


273 23 Černuc 95

IČ: 750 33 186

bankovni spojení:
3164506319/0800

Česká spořitelna
Facebook ZŠ Černuc
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Domů ZŠ Černuc
Pro prvňáčky
Pro druháky
Pro třeťáky
Pro čtvrťáky
Pro páťáky

Created by © 2013-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy